Dodana: 9 luty 2021 10:42

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 11:05

Rusza kampania edukacyjna „TeleSERCE - Serce pod kontrolą”

9 lutego 2021 roku trzy organizacje działające na rzecz pacjentów zainaugurowały kampanię edukacyjną pn. „TeleSERCE - Serce pod kontrolą”. Organizatorzy będą edukować Polaków na temat praktycznych zastosowań telemedycyny. W ramach kampanii przewidziano serię webinariów, inicjatyw medialnych oraz pilotażowy program opieki telemedycznej, do którego zostaną włączone różne grupy pacjentów z całego kraju.

czerwone serce na biało-zielonym tle

Organizatorami kampanii „TeleSERCE - Serce pod kontrolą” są trzy organizacje działające na rzecz pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca oraz Fundacja eZdrowie. Partnerem inicjatywy jest Porozumienie Organizacji Kardiologicznych. Jak przyznają przedstawiciele organizacji, pomysł na kampanię dojrzewał dość długo, ale pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła jego realizację.

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy coraz bardziej dramatyczną sytuację pacjentów kardiologicznych. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego alarmowali o spadkach zgłaszalności chorych do ośrodków. Nierzadko nawet osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, na przykład z zawałem serca, bały się zgłaszać do szpitali. Z drugiej strony, nawet jeśli pacjenci już poszukiwali pomocy, musieli liczyć się ze zmianami w organizacji pracy przychodni czy utrudnieniami w dostępie do procedur medycznych. Nie każdy łatwo radził sobie także z tele- i wideokonsultacjami lekarskimi, które praktycznie z dnia na dzień stały się nową normą. Postanowiliśmy pomóc – mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce.

Telemedycyna, czyli co?

Zdalne wizyty lekarskie to nie jedyne rozwiązanie telemedyczne, które pomaga pacjentom w czasie pandemii. Innymi narzędziami z tego obszaru są między innymi: telemonitoring urządzeń wszczepialnych, 24-godzinny kardiomonitoring, który pozwala na diagnostykę arytmii trudnych do uchwycenia w standardowych badaniach i telerehabilitacja. Czy pacjenci wiedzą, jak działają i czym różnią się poszczególne narzędzia? Zdaniem dr n. med. Marty Kałużnej-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, w niewystarczającym stopniu.

W codziennej praktyce klinicznej opiekuję się pacjentami, którzy mimo początkowych obaw stają się coraz bardziej otwarci na różne rozwiązania telemedyczne. Z moich obserwacji wynika jednak, że wiedza o poszczególnych narzędziach nie jest dobrze rozpowszechniona. Po jakie rozwiązania warto sięgać w danym przypadku i jak z nich właściwie korzystać - nie jest dla chorych jasne. Edukacyjna kampania wyjaśniająca, czym jest i jak działa telemedycyna, wydała nam się wprost niezbędna – tłumaczy dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy.

Dla dorosłych i dla dzieci

Celem organizatorów kampanii jest zbudowanie szerokiej koalicji ekspertów różnych dziedzin, którzy o telemedycynie opowiedzą Polakom z wielu perspektyw. W jej ramach przewidziano dyskusje o telemedycynie w ujęciu pacjenckim, systemowym i technologicznym.

Rozwiązania, takie jak telemonitoring kardiologiczny z wykorzystaniem urządzeń przeznaczonych do użytku domowego to odpowiednio: lepszy stan zdrowia i większe bezpieczeństwo pacjentów, mniej planowych wizyt specjalistycznych, oszczędność na procedurach i dodatkowe środki w budżecie płatnika publicznego. Na rozwiązania telemedyczne można i trzeba patrzeć wieloaspektowo także w obszarze kardiologii dziecięcej. Monitorowanie dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, w tym prowadzona zrozumiałym językiem edukacja na temat tego, jak działają takie rozwiązania i w jaki sposób poprawiają jakość życia pacjentów to bardzo ważny aspekt naszej kampanii, skierowanej do osób dorosłych i opiekunów dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi – mówi Maciej Klaczyński z Fundacji eZdrowie.

Wyjątkowy pilotaż

W ramach kampanii „TeleSERCE - Serce pod kontrolą” przewidziano wyłonienie grup pacjentów z różnych regionów Polski i włączenie ich do trzymiesięcznego programu opieki telemedycznej.

Celem naszego programu pilotażowego jest promocja rozwiązań z obszaru telemedycyny i ukazanie korzyści płynących z wdrożenia tych rozwiązań. Dane naukowe potwierdzają, że rozwiązania telemedyczne są skuteczne, bezpieczne i efektywne. W naszym programie chcemy dodatkowo sprawdzić, jakie odczucia, wnioski i rekomendacje dadzą osoby, które z tych rozwiązań skorzystały w praktyce. To w naszej opinii wiedza, którą bezwzględnie warto będzie wziąć pod uwagę, wdrażając poszczególne narzędzia do praktyki klinicznej – wyjaśnia dr Marta Kałużna-Oleksy.

Zwieńczeniem kampanii ma być raport merytoryczny zawierający rekomendacje eksperckie w obszarze rozwiązań telemedycznych w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kampaniistronie internetowej kampanii.


oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook