Dodana: 15 grudzień 2020 16:40

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2020 08:34

W Sokółce powstała poradnia psychologiczna dla najmłodszych

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ma być przyjazna i dostępna w ich środowisku. Nowe podejście do tej kwestii to m.in.: stworzenie sieci lokalnych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Działalność kolejnej takiej placówki w regionie, tym razem w Sokółce, została oficjalnie zainaugurowana we wtorek (15.12). Samorząd województwa reprezentowali marszałek Artur Kosicki, członek zarządu Wiesława Burnos oraz radny Paweł Wnukowski.

Marszałek Artur Kosicki przemawiający podczas otwarcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce założył i prowadzić będzie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP SPZOZ) w Suwałkach.

- Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, dyrektor szpitala w Suwałkach. - Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat.

Jak podkreśliła, realizacja idei wymagała woli samorządu województwa jako organu prowadzącego dla SP SPZOZ w Suwałkach. I tak się stało. Łapińska dodała, że „stamtąd popłynęła inspiracja, pojawiło się zielone światło i możliwości”.

- To kolejny krok w poprawie jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w województwie podlaskim – wyjaśniał marszałek Kosicki. - Tu najmłodsi otrzymają pomoc w swoim środowisku, świadczoną przy wsparciu rodzin i bliskich pacjentów.

Marszałek przypomniał, że troska o poprawę jakości opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi w naszym regionie, jest na uwadze obecnego zarządu od początku kadencji. Przy tej okazji przypomniał o przekazaniu 17 mln zł z funduszy europejskich na budowę centrum psychiatrycznego w Białymstoku. Dodał, że tę samą inwestycję dofinansował także rząd kwotą 23 mln zł.

Za "pracę i determinację" przy organizacji ośrodka w Sokółce dziękował w szczególności marszałek Burnos i dyrektor Łapińskiej. 

Powstanie placówki w Sokółce to element zmiany podejścia do psychiatrii dziecięcej opracowany przez resort zdrowia. Nowy model zakłada, że najmłodsi powinni być diagnozowani w swoim środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ma to umożliwić sieć ośrodków - w Podlaskiem ma ich być pięć. Ich personel będzie konsultował się ze specjalistami pracującymi na innych poziomach referencyjnych. Te poziomy to środowiskowe centra, w których można skorzystać z porady psychiatry oraz oddziały psychiatryczne.

Poradnia w Sokółce mieści się przy ulicy Władysława Broniewskiego 2, w budynku po byłym lokalu usługowym. Zarząd Województwa Podlaskiego zaplanował dotację w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie oraz dostosowanie i remont obiektu do potrzeb, o co wnioskował szpital w Suwałkach.

W uroczystości udział wzięli podlascy posłowie: Jarosław Zieliński i Mieczysław Baszko, lokalni samorządowcy: Ewa Kulikowska - burmistrz Sokółki, Jerzy Białomyzy - wicestarosta powiatu sokólskiego, Piotr Bujwicki - przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce oraz Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który ze szpitalem w Suwałkach podpisał umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na poradnię w Sokółce.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot.: Mateusz Duchnowski

facebook