Dodana: 26 styczeń 2012 08:08

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2012 08:08

PFRON - 2011 r.

W 2011 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 24/230/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2011 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą nr 61/750/2011 z dnia 25 października 2011 r.)

- postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu Zambrów na budowę Centrum Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 2A w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) Gminie Nowogród na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przy ul. 11 Listopada 12 w kwocie 800 000,00 zł;

3) Powiatowi Sokólskiemu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000-Lecia PP 24 w  kwocie 800 000,00 zł;

4)  Caritas Diecezji Łomżyńskiej na budowę instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i stołówki oraz rozbudowę instalacji solarnej c.w.u. w budynku Centrum Rehabilitacji pw. Św. Rocha w Łomży przy ul. Rybaki 1 w kwocie 37 184,00 zł.

facebook