Dodana: 15 kwiecień 2009 08:52

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2009 08:52

PFRON - 2009 r.

W 2009 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 155/2235/09 z dnia 31 marca 2009 r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2009 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  zmieniona uchwałą nr 177/2694/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r.)

- postanowił udzielić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie dofinansowania niżej wymienionym podmiotom:

1) Gminie Radziłów na przebudowę i adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Słuczu na salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

2) Gminie Łapy na wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wybudowanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku Gimnazjum Nr 1 w Łapach przy ul. Matejki 10 w kwocie 132 690,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych);

3) Powiatowi Zambrowskiemu na remont i przebudowę budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 29A z dostosowaniem obiektu do potrzeb Ośrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);

4) Gminie Wizna na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie przy ul. Plac Kap. Raginisa 12 w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

facebook