Dodana: 12 maj 2006 13:30

Zmodyfikowana: 12 maj 2006 13:30

PFRON - zadania samorządu województwa - 2006 r.

W 2006 r. Samorząd Województwa Podlaskiego postanowił (Uchwała nr 194/2459/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2006 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą nr 224/2882/06 z dnia 21 listopada 2006 roku i uchwałą nr 226/2914/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku) udzielić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie „dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” dofinansowania niżej wymienionym podmiotom:

1) Gminie Zabłudów na budowę hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zabłudowie przy ul. A. Mickiewicza 20 w kwocie 379 099,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);

2) Gminie Trzcianne na budowę zespołu sportowego z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzciannem przy ul. 3 Maja w kwocie 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);

3) Gminie Przytuły na budowę sali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Przytułach przy ul. Lipowej 28 w kwocie 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);

4) Powiatowi Siemiatyckiemu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach gm. Drohiczyn w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

5) Gminie Grajewo na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rudzie przy ul. Szkolnej 8 w kwocie 150 495,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych);

6) Gminie Suraż na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Surażu przy ul. Szkolnej 1 w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);

7) Domowi Pomocy Społecznej w Uhowie przy ul. Surażskiej 67 na roboty budowlane związane z dobudowaniem dwóch wind wraz z podjazdami w kwocie 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

facebook