Dodana: 20 wrzesień 2005 13:18

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2005 13:18

PFRON - zadania samorządu województwa - 2005 rok

W 2005 r. Samorząd Województwa Podlaskiego postanowił (Uchwała nr 142/1830/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr 159/2081/05 z dnia 6 września 2005 r. i Nr 169/2211/05 z dnia 15 listopada 2005 r.) udzielić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie „dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” dofinansowania niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu Kolno - na budowę hali sportowej przy ul. M. Dąbrowskiej 4 w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej - na roboty budowlane związane z adaptacją segmentu A budynku przy ul. Rybaki 1 w Łomży na potrzeby Centrum Rehabilitacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej pw. Św. Rocha w Łomży przy ul. Rybaki 1 w kwocie 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych);

3) Gminie Dobrzyniewo Duże - na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

4) Zespołowi Szkół nr 12 w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19 - na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na łazienkę dla uczniów niepełnosprawnych i wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);

5) Miastu Bielsk Podlaski - na roboty budowlane dotyczące modernizacji  łazienek z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych, modernizacji schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. S. Żeromskiego 4 w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

6)  Gminie Turośl - na budowę hali sportowej przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Szkole Podstawowej w Turośli przy ul. Jana Pawła II 28 w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

7)  Gminie Piątnica - na budowę Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy Poduchownej przy ul. Szkolnej 29 w kwocie 635 179,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych).

facebook