Dodana: 29 styczeń 2020 09:16

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2020 09:16

Rusza X edycja konkursu "Samorząd Równych Szans"

Już po raz 10. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs "Samorząd Równych Szans". Inicjatywa skierowana jest do wszystkich samorządów w Polsce, które realizują lub realizowały projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Zgłoszenia przyjmowane będą od 28 lutego 2020 r.

Ilustracja do artykułu samorząd równych szans.jpg

Zgłaszane projekty zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w następujących obszarach:

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • dostępna informacja,
 • dostępna komunikacja,
 • dostępna edukacja,
 • dostępne rozwiązania architektoniczne,
 • dostępne wybory,
 • dostępność wydarzeń sportowych,
 • dostępność wydarzeń kulturalnych,
 • dostępność turystyki,
 • dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
 • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

 • aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami,
 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • edukacja włączająca,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • dostępne wybory.


Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, które zostaną uhonorowane statuetką Samorząd Równych Szans. Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody główne, dla następujących grup samorządów:

 • najlepsze gmina,
 • najlepszy powiat grodzki,
 • najlepszy powiat ziemski/województwo.


Wnioski konkursowe należy składać do 28 lutego w internetowej Bazie Dobrych Praktyk - link do strony.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.


źródło: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego/oprac.aa

facebook