Dodana: 28 listopad 2019 15:22

Zmodyfikowana: 28 listopad 2019 16:55

Dla poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami

Prawo do indywidualnego wyboru, samodzielne i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia - to główne tematy czwartkowej (28.11) konferencji, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada w przyszłym tygodniu – 3 grudnia. Udział w nim wzięli: Anna Drabarz, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Bożena Tomaszewska, zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Dla poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami-2.jpg

- Jako Zarząd Województwa Podlaskiego podchodzimy bardzo poważnie do problemów osób niepełnosprawnych. Przejawia się to w wielu działaniach. Powołaliśmy pierwszego w historii Samorządu Województwa Podlaskiego pełnomocnika, zajmującego się sprawami osób z niepełnosprawnościami, którym została Anna Drabarz. Są wprowadzane odpowiednie procedury w obrębie samego urzędu i komunikacji z obywatelami. W tej perspektywie unijnej na działania mające ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami zarząd przeznaczył już ponad 12 mln z programu regionalnego. Kolejną kwestią jest widzenie ich potrzeb przez pryzmat projektu e-usług - wymieniał marszałek Artur Kosicki.

Marszałek poinformował także o przebudowie budynku UMWP przy ul. Kilińskiego tak, by był jak najbardziej funkcjonalny czy  tłumaczeniu Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego na język migowy. - A to dopiero początek naszych działań - zapowiedział.

Konwencja o Prawach 0sób Niepełnosprawnych

Czwartkowa konferencja  miała na celu m.in. upowszechnienie szerszemu gronu Konwencji o Prawach 0sób Niepełnosprawnych - dokumentu kluczowego, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania należnych praw i poszanowania osób z niepełnosprawnościami. Konwencja podkreśla konieczność zagwarantowania im prawa do życia w społeczności, do dokonywania wyborów na równi z innymi obywatelami. Mówiła o tym Anna Drabarz.

- Wszyscy powinniśmy mieć szansę wyboru miejsca zamieszkania, wyboru gdzie i z kim będziemy mieszkać, jak będziemy spędzać swój czas, gdzie pracować - podkreślała. - Wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o zapewnienie niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami.

Mieszkania wspomagane

Z kolei Bożena Tomaszewska, zastępca dyrektora ROPS informowała o projekcie „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest opracowanie optymalnego standardu mieszkań, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa będą mogły prowadzić niezależne życie.

- Mieszkanie wspomagane jest formą usługi społecznej, która jest świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferuje wsparcie, aby  mogły wieść godne, niezależne, samodzielne życie - wyjaśniała dyrektor Tomaszewska.

Pilotażowo projekt wdrożony zostanie w pięciu gminach: Filipów, Suwałki, Augustów, Dąbrowa Białostocka i Lipsk. Jest to alternatywa dla przepełnionych domów społecznych, gdzie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jest w dużej mierze związane z całodobową opieką.

- Warto podkreślić, że osoby, które będą przebywały w tych lokalach, będą gospodarzami tego miejsca. To one będą wskazywały, czego potrzebują. Powinny mieć poczucie, że są w stanie - w miarę swoich możliwości oczywiście - samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym - dodał  marszałek Kosicki.

Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski, co wpłynie na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na terenie kraju.

***

Z Anną Drabarz,  Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. osób z niepełnosprawnościami, można się spotkać w każdy piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 (10.30-14.30). Osoby zainteresowane proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy: nr tel.: 601 302 275, e-mail: pelnomocnikon@wrotapodlasia.pl.

Informacje o pełnomocniku i jego działalności można znaleźć na stronie Wrota Podlasia - link do strony.

 

facebook