Dodana: 29 styczeń 2019 13:09

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2019 13:40

Zarząd Województwa Podlaskiego odwołał dyrektora łomżyńskiego szpitala

Chaos zarządczy, podwyżki bez pokrycia, zły wynik finansowy placówki – tak w skrócie można opisać powody odwołania Romana Nojszewskiego ze stanowiska dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ilustracja do artykułu szpital_13.jpg

Zarząd województwa podjął dziś, tj. 29 stycznia 2019 r., decyzję o odwołaniu  dyrektora na podstawie wielu danych, które nie dają podstaw do dalszej merytorycznej współpracy. Jedną z nich jest doprowadzenie placówki do bardzo złej sytuacji finansowej.

Roman Nojszewski został powołany na dyrektora łomżyńskiego szpitala z końcem lipca 2017 r. Wyniki finansowe placówki w przeciągu 1,5 roku zarządzania przez niego jednostką przedstawiają się następująco:

- na koniec 2017 r. wynik dodatni: 10 673 639,98 zł.

- rok później 2018 r. wynik jest już ujemny: - 4 526 759,99.

- prognozowany przez dyrektora w planie finansowym rok 2019 ma się zakończyć ponownie wynikiem ujemnym tym razem w kwocie: - 13 098 000,00 zł.

Plan finansowy przedstawiony przez dyrektora  na rok 2019  (po raz pierwszy w historii województwa podlaskiego) zakłada świadome obciążenie budżetu województwa kwotą do pokrycia w wysokości  4 948 000,00 zł!*

Zarząd województwa podejmując dziś uchwałę o odwołaniu wziął  pod uwagę szereg innych nieakceptowalnych działań dyrektora, które miały bezpośredni wpływ na kondycję a także przyszłość łomżyńskiego szpitala:

-  nieracjonalne decyzje o podwyżkach dla personelu – mimo braku ich pokrycia w budżecie placówki;

-  nierzetelne  informacje przedstawiane zarządowi województwa w dokumentach finansowych – np.: plan finansowy na rok 2018 r. nie wskazywał rzeczywistych zobowiązań i zaniżał koszty szpitala o blisko 5 mln zł. Korekty dokonano dopiero po pół roku.

- chaos zarządczy skutkujący brakiem racjonalnego zarządzania finansami szpitala – co wykazał audyt sprawdzający przeprowadzony jesienią 2018 r.

Uchwała zarządu województwa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy (z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku świadczenia pracy).  Zarząd planuje ogłosić konkurs na nowego szefa łomżyńskiego szpitala na początku marca. Do czasu powołania nowego dyrektora , zastępuje go dotychczasowy zastępca ds. medycznych.

art

 *obowiązek pokrycia przez samorząd województwa straty pomniejszonej o amortyzację – wynika z Ustawy o działalności leczniczej, art. 59.

facebook