Dodana: 10 styczeń 2020 14:18

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2020 10:06

Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej w BCO

Białostockie Centrum Onkologii 1 grudnia 2019 r. rozpoczęło realizację pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi w województwie podlaskim. O szczegółach projektu poinformowano na piątkowej (10.01) konferencji prasowej, w której uczestniczył m.in. marszałek województwa Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu Konferencja BCO.jpg

- Jest to wyróżnienie dla naszego województwa, ale przede wszystkim docenienie kadry medycznej, która zajmuje się leczeniem chorób onkologicznych w regionie. Ten pilotaż to podniesienie świadczonych usług i kolejny krok do stworzenia w województwie podlaskim silnego ośrodka do walki z tą jedną z najtrudniejszych chorób XXI wieku, by móc ją jak najskuteczniej przezwyciężyć - mówił podczas spotkania Artur Kosicki, marszałek województwa.

Kompleksowa opieka pacjentów onkologicznych

Pilotaż potrwa 18 miesięcy (01.12.2019 r. – 31.05.2021). Jego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki w ramach sieci onkologicznej na terenie czterech województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i podlaskiego.

- Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej jest najważniejszym elementem Krajowej Sieci Onkologicznej. Chcemy stworzyć taką strukturę organizacyjną, która w sposób kompleksowy i skoordynowany zapewni jak najlepszą opiekę dla naszego pacjenta, w oparciu o jednolite standardy diagnostyczne i lecznicze - podkreślała Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach - począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Współpraca BCO, USK i UMB

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Zdrowia włączyło do pilotażowego programu dwa województwa: podlaskie i pomorskie. Wcześniej, w lutym 2019 roku, pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim. Ośrodkiem wiodącym w naszym regionie będzie Białostockie Centrum Onkologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie odpowiadał za pacjentów z nowotworem płuc, zaś Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - jako pierwszy w kraju - włącza się w sieć ze swoim biobankiem.

 - Po raz pierwszy w ramach pilotażu są dwa ośrodki, które mają ten sam status - zwracał uwagę Marek Karp, dyrektor USK w Białymstoku. Z kolei prof. Marcin Moniuszko, pełnomocnik dyrektora USK ds. pilotażu onkologicznego, prorektor os. nauki i rozwoju UMB, w pilotażu widzi szansę jeszce lepszej współpracy UMB, USK i BCO.

- Będzie to służyło opiece nad pacjentami. Z racji na nasze unikalne doświadczenie w skali kraju w dziedzinie biobankowania zostaliśmy obarczeni obowiązkiem wykorzystywania pobranego materiału nie tylko do diagnozowania pacjentów, ale tez zdobywania wiedzy po to, by lepiej rozwijać diagnostykę u przyszłych pacjentów z chorobami onkologicznymi. Do tej pory znaczna część tego materiału po prostu się marnowała - dodał prof. Moniuszko.

Liczba osób włączonych do pilotażu przez BCO to dotychczas 37 osób.

***

Ośrodki  współpracujące:

 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Szpital I poziomu);
 • Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Szpital I poziomu);
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I poziomu).

 Elementy pilotażu sieci onkologicznej:

 • infolinia onkologiczna centralna 22 / 755 11 55– Call Center BCO 85 66 46 888, rozpoczęcie działalności - 09.2019 r., liczba połączeń - stan na dzień 09.01.2020 r. - 11 828 połączeń (umówienie wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, przygotowania do wizyty w szpitalu, uzyskanie informacji o współpracujących
  w ramach regionalnych sieci onkologicznych placówkach/oddziałach onkologicznych
  w pobliżu miejsca zamieszkania);
 • koordynatorzy leczenia onkologicznego (na koordynatora przypada 40 nowych pacjentów w danym miesiącu, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu, koordynator realnie pomaga pacjentowi już na etapie diagnostyki (pomoc w ustaleniu terminów badań diagnostycznych, porad lekarskich);
 • ankiety profilaktyczne oraz ankieta satysfakcji;
 • tworzenie i wprowadzenie standardów postępowania;
 • wprowadzenie danych (szablony, klasyfikacja TNM);
 • sposób liczenia mierników oraz oceny wdrożenia pilotażu;
 • szczegółowa ocena jakości diagnostyki;
 • biobankowanie.

 źródło: BCO/oprac.aa

 

 

 

facebook