Dodana: 29 styczeń 2016 10:59

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2016 14:34

Jednostki opieki zdrowotnej w województwie podlaskim

Poniżej przedstawiamy listę jednostek służby zdrowia w regionie. W województwie podlaskim znajdują się 36 jednostki, których organami założycielskimi są: Województwo Podlaskie, powiaty, gminy, ministerstwa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu usk-011.jpg

Lista jednostek opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im J. Śniadeckiego w Białymstoku    
15-950 Białystok, M.C. Skłodowskiej 26               
tel. 85 748 81 00              
http://www.sniadecja.pl/         
sekretariat@sniadecja.pl           
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży       
18-400 M. Łomża, Al. Piłsudskiego 11    
tel. 86 473 39 00              
www.szpital-lomza.pl  
sekretariat@szpital-lomza.pl    
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  

16-400 Suwałki, Szpitalna 60      
tel. 87 562 94 21              
http://www.szpital.suwalki.pl 
wojewodzki@szpital.suwalki.pl              
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Białostockie Centrum Onkologii im.M.C.Skłodowskiej-Curie     
15-027 Białystok, Ogrodowa 12
tel. 85 664 67 11              
www.onkologia.bialystok.pl     
bco@onkologia.bialystok.pl      
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach      
16-400 Suwałki, Mickiewicza 11               
tel. 87 566 22 68              
http://www.wsprsuw.republika.pl/     
wspr-suwalki.sekretariat@wp.pl            
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Białymstoku   

15-874 Białystok
Poleska 89
tel. 85 66 37 300              
http://www.wspr.bialystok.pl/                
sekretariat@wspr.bialystok.pl  
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży               
18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 1/19             
tel. 86 216 62 15              
http://www.pogotowie.lomza.pl/         
sekretariat@pogotowie.lomza.pl           
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy             
16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1
tel. 85 719 10 91              
www.sppchoroszcz.med.pl       
szpital@sppchoroszcz.med.pl  
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach     
16-400 Suwałki, Szpitalna 62      
tel. 87 562 64 00              
http://www.spspzoz.pl/            
sekretariat@spspzoz.pl              
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach           
16-400 Suwałki, Szpitalna 54      
87 567 69 10      
http://paliatywna.suwalki.pl/  
spzop@list.pl   
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży              
18-400 Łomża, Rybaki 3
tel. 86 216 67 03              
http://www.wopitu.pl/              
sekretariat@wopitu.pl                
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach        
16-400 Suwałki, Waryńskiego 22A          
tel. 87 566 22 33              
http://www.spzozor.pl/             
or@spzozor.pl 
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku              
15-535 Białystok, Wiewiórcza 10             
tel. 85 66 47 802              
http://www.pwomp.wrotapodlasia.pl
pwomp@pwomp.wrotapodlasia.pl       
organ założycielski: Województwo Podlaskie   

                                                                                        

 Pozostałe:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce    
16-100 Sokółka, Sikorskiego 40
tel. 85 722 04 63              
http://www.szpitalsokolka.pl/
sekretariat@szpitalsokolka.pl  
organ założycielski: Powiat Sokólski      

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim               
17-100 Bielsk Podlaski, Kleszczelowska 1             
tel. 85 833 27 60              
www.spzoz-bielsk.pl    
sekretariat@spzoz-bielsk.pl      
organ założycielski: Powiat Bielski          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce               
17-200 Hajnówka, Lipowa 190  
tel. 85 682 92 02              
www.spzoz.hajnowka.pl            
spzoz@hajnowka.pl     
organ założycielski: Powiat Hajnowski  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach       
17-300 Siemiatycze, Szpitalna 8
tel. 85 655 28 25              
zozsiemiatycze.neostrada.pl    
spzozsiemiatycze@o2.pl            
organ założycielski: Powiat Siemiatycki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. E. Biernackiego w Augustowie   
16-300 Augustów, Szpitalna 12 
tel. 87 643 34 11              
www.spzoz.augustow.pl            
spzoz6@wp.pl
organ założycielski: Powiat Augustowski            

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej     
16-200 Dąbrowa Białostocka, M.C.Skłodowskiej 15       
tel. 85 71 23 317              
www.spzoz.hajnowka.pl            
spzoz@home.pl             
organ założycielski: Powiat Sokólski      

Szpital Ogólny im. Dr med. Witolda Ginelaw Grajewie  
19-203 Grajewo, Konstytucji 3 Maja 34
tel. 86 272 32 71              
http://www.szpital-grajewo.dps.pl/    
szpital_grajewo@post.pl           
organ założycielski: Powiat Grajewski  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach 
19-100 Mońki, Al.Niepodległości 9         
tel. 85 727 81 30              
www.szpital-monki.pl  
sekretariat@szpital-monki.h2.pl             
organ założycielski: Powiat Moniecki    

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem      
18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 5          
tel. 86 275 22 61              
http://www.szpitalwysmaz.pl/               
sekretariat@szpitalwysmaz.pl 
organ założycielski: Powiat Wysokomazowiecki              

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach      
18-100 Łapy, Korczaka 23            
tel. 85 814 24 39              
http://szpitallapy.pl      
sekretariat@szpitallapy.pl         
organ założycielski: Powiat Białostocki 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. E. Jelskiego w Knyszynie               
19-120 Knyszyn, Grodzieńska 96             
tel. 85 716 70 26                              
spzoz_knyszyn@poczta.fm       
organ założycielski: Gmina Knyszyn       

Szpital Ogólny w Kolnie               
18-500 Kolno, Wojska Polskiego 69        
tel. 86 278 24 24              
www.szpitalkolno.pl     
sekretariat@szpitalkolno.pl      
organ założycielski: Rada Powiatu Kolneńskiego             

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach    
16-500 Sejny, Edwarda Rittlera 2             
tel. 87 516 21 38              
www.szpital.sejny.pl    
sekretariat@szpital.sejny.pl     
organ założycielski: Powiat Sejneński   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku       
16-315 Lipsk,     Rynek 7               
tel. 87 642 30 09              
http://www.spzozlipsk.entro.pl/           
spzozlipsk@wp.pl          
organ założycielski: Gmina Lipsk             

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie     
19-230 Szczuczyn, Szpitalna 1    
tel. 86 272 51 10                              
zol_szczyczyn@poczta.onet.pl
organ założycielski: Powiat Grajewski  

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach 
16-120 Krynki, Grodzieńska 40 
tel. 85 722 84 86              
http://www.spzpokrynki.pl/    
spzpo@interia.pl            
organ założycielski: Rada Powiatu Sokólskiego 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek  Zdrowia w Puńsku    
16-515 Puńsk, Szkolna 26            
tel. 87 516 10 11                              
spgozpunsk@neostrada.pl        
organ założycielski: Gmina Puńsk           

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku        
15-950 Białystok, Waszyngtona 17         
TEL. 85 745 05 00             
www.udsk.umb.edu.pl               
dsk@umb.edu.pl           
organ założycielski: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku       

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 
15-276 Białystok, Skłodowskiej 24a       
tel. 85 746 80 00              
www.usk.bialystok.pl  
szpital@cksr.ac.bialystok.pl       
organ założycielski: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku       

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych               
15-471 Białystok, Fabryczna 27 
tel. 85 869 35 50              
www.zozmswia.bialystok.pl     
zozmswia@wp.pl           
organ założycielski: Minister właściwy do spraw wewnętrznych             

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku      
15-424 Białystok, Lipowa 47       
tel. 85 747 02 73              
www.wspl.com.pl         
sekretariat@wspl.com.pl           
organ założycielski: Minister Obrony Narodowej            

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK      
15-003 Białystok, Sienkiewicza 79           
tel. 85 664 85 16              
www.szpitalpck.bialystok.pl     
szpitalpck@szpitalpck.pl             
organ założycielski: Rada Miejska Białegostoku               

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.         
18-300 Zambrów, Papieża Jana Pawła II 3           
tel. 86 276 36 00              
http://szpital.powiatzambrowski.com 
sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com    
organ założycielski: Powiat Zambrowski, Gmina Miasto Zambrów           

facebook