Dodana: 30 styczeń 2014 10:51

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2019 10:42

Ochrona Zdrowia Psychicznego

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej skierowany do osób w kryzysie psychicznym, zmagających się z uzależnieniami, z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów prezentuje dostępne w województwie podlaskim formy wsparcia i realizuje cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dotyczące zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, adekwatnej do ich potrzeb opieki.

Biało-czarna grafika przedstawiająca głowę z labiryntem na całej jej powierzchni

Opracowany został na podstawie danych pochodzących z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.pl, stron internetowych podmiotów, informacji uzyskanych bezpośrednio z podmiotów oraz z uwzględnieniem materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe.

Informator w całości w załączniku.

 

facebook