Dodana: 27 lipiec 2021 10:04

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2021 10:04

XI edycja konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do udziału w konkursie na opowiadanie pt. „Co było, co będzie?”. Prace można składać do końca września.

esperanto

Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 15. roku życia i osób dorosłych. Jego celem jest krzewienie idei esperanta i języka, którego twórcą był białostoczanin Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi. Ma inspirować do czytania literatury pięknej, a także do pogłębienia talentów literackich.

Prace konkursowe powinny być napisane samodzielnie, mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie, objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda). Prace zgłoszone do konkursu nie powinny być wcześniej publikowane.

Pracę należy przedstawić w jednej z form:

  • zapisaną na nośniku CD złożyć osobiście w CLZ przy ul. Warszawskiej 19 - Esperanto Libraro w godz. 13:00-17:00 lub przesłać na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki. „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Co było, co będzie?”
  • jako plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .odt załączony do wiadomości e-mail wysłanej na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i klauzuli RODO)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia tego roku w trakcie 22. Białostockich Dni Zamenhofa. Więcej informacji można uzyskać mailwo: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub telefonicznie: 791 856 034.

 

źródło i fot.: Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oprac.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook