Dodana: 15 czerwiec 2020 14:44

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2020 14:44

Nabór do projektu „Koalicja dla Niepodległej”- #wiktoria1920

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria1920 na projekty kultywujące pamięć o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy państwa polskiego. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 15 lipca 2020 r. do godz. 15.59, a budżet programu to 2 mln zł.

Ilustracja do artykułu niepodległa.jpg

Dotacje są przeznaczone na działania o charakterze lokalnym i regionalnym. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze integracyjnym poprzez włączania społeczności lokalnej we wspólne wypracowanie skutków działania. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przedstawienie porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizowany będzie projekt.

Partnerami projektu mogą być m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe. 

Dotacje mogą być przeznaczone na:

 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; 
 2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r. 

Wnioski należy składać poprzez  formularz w systemie Witkac.pl. Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie nabor w programie dotacyjnym koalicje dla niepodleglej wiktoria 1920.

 

źródło: Biuro Programu „Niepodległa”

oprac. Cezary Rutkowski

facebook