Dodana: 24 lipiec 2020 13:16

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2020 13:16

„Lubił stać na bramce i jeść kremówki” – konkurs plastyczny biblioteki publicznej w Łomży

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu łomżyńskiego ogłasza konkurs plastyczny pt. „Lubił stać na bramce i jeść kremówki”. Tematem konkursu jest życie i działalność św. Jana Pawła II.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Konkurs ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wśród dzieci
i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka, szerzenia Jego kultu, ukazanie aktualności nauczania Jana Pawła II, ale również spojrzenie na Papieża
z perspektywy spotkania z drugim człowiekiem i obcowania z pięknem przyrody.

Warunki uczestnictwa:

 

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego,

 

 • każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,

 

 • praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (bez użycia materiałów sypkich), umożliwiającą jej ekspozycję w antyramach,

 

 • prace mogą wykorzystywać charakterystyczne dla regionu motywy,

 

 • format pracy jest dowolny, ale nie powinien przekraczać wymiarów: 90 cm (pion)
  65 cm (poziom),

 

 • na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon lub e-mail,

 

 • do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona i podpisana przez autora oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane,

 

 • prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia Nr 1, ul. Polna 16, 18-400 Łomża w terminie do 1 października 2020 r.,
 • oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 i klasy 5- 8).

 

Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.

 

Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  Filii  Nr  1  MBP w  Łomży,
ul. Polna16, w dniu 16 października 2020 r. o godz. 12:00.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród.

 

Nagrodzone prace prezentowane będą w siedzibie Filii Nr 1 przy ul. Polnej 16 oraz na stronie internetowej MBP w Łomży (www.mbp-lomza.pl).

 

Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86 212 50 29.

 

źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
oprac. Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook