Dodana: 22 styczeń 2020 09:40

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2020 09:40

Konkurs „Rybki małe, duże i największe”

Nagrody rzeczowe, publikacja zdjęć w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego, roczna i półroczne licencje na wędkowania – to nagrody w konkursie fotograficznym „Rybki małe, duże i największe”. Autorzy fotografii związanych z wędkowaniem na jeziorach wigierskich na zgłoszenie mają czas do 20 lutego br.

Ilustracja do artykułu Gospodarstwo rybackie-35.JPG

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

  • Tematem są fotografie związane z wędkowaniem na jeziorach wigierskich.
  • Celem konkursu jest promowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędkowania.
  • Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum.wpn@wigry.org.pl do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 24.00.
  • Fotografie nie mogą przekraczać wielkości 3 MB, ale nie mogą być mniejsze niż 1 MB; mają być zapisane w formie plików jpg. W liście  powinno być podane imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu finałowego jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (w załączeniu do niniejszego zaproszenia).
  • Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 fotografie.
  • Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje w każdej kategorii nagrodę główną i 3 wyróżnienia.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r. w Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz na stronie WPN (www.wigry.org.pl).
  • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną opublikowane w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. 1 miejsce - roczna licencja na wędkowania, 3 wyróżnienia półroczna licencja.

Źródło: organizator, oprac. ms

 

W załączniku oświadczenia wymagane przy zgłoszeniu. 

facebook