Dodana: 4 wrzesień 2017 11:21

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2017 11:21

Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka we współpracy z Gazetą Współczesną zapraszają do udziału w trzeciej edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2017” skierowanego do pracodawców z regionu inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjna stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Pracodawcy mają szansę uzyskać tytuł „Organizacji uczącej się 2017”, pokazując, że są organizacjami, które m.in. inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, a tym samym w rozwój firmy. Stosowanie tych rozwiązań wpływa na wyższą efektywność działań, elastyczność zatrudnienia oraz możliwość wykorzystania kwalifikacji pracowników odpowiednio do zmieniających się warunków i potrzeb otoczenia. Pracownicy z kolei odnoszą korzyści z pracy w takiej organizacji osiągając większą satysfakcję z pracy, zwiększając swoje zaangażowanie, a także identyfikację z przedsiębiorstwem. „Organizacja ucząca się” to organizacja, która ciągle się rozwija, podnosząc sprawność działania i dostosowuje się do zachodzących zmian.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze, Podlaski Związek Pracodawców. Patronat medialny:  Polskie Radio Białystok, portal bialystokonline.pl, Gazeta Współczesna.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawcy z sektora publicznego. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach z uwzględnieniem obszaru działania:

  1. a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
  2. b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
  3. c) „Sektor publiczny”

Odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości, a także jednostkom z sektora publicznego.

Konkurs jest też jedną z form upowszechniania idei „organizacji uczącej się”, służącej rozwojowi i budowaniu przewagi konkurencyjnej firm.

Założeniem Konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursową formularze zgłoszeniowe. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom grawerowany oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2017”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi I kwartale 2018 r. podczas uroczystej Gali.

Szczegółowych informacji na temat konkursu należy szukać na stronie internetowej wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2017”. Termin przesyłania formularzy na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok  do 31 października 2017 r.

Strona internetowa: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441

facebook