Dodana: 22 lipiec 2020 15:41

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2020 15:47

Konkurs dla dzieci na rymowankę "Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

Wasze dzieci są utalentowane? Lubią recytować wierszyki? Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza na I edycję Konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym "Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję".

Ilustracja do artykułu child-865116_1920.jpg

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5 wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z pracą rolnika, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z  wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00  na adres mailowy: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: Konkurs na rymowankę oraz imię i nazwisko dziecka. Pracę wysyła rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników 20 laureatów z największą liczbą punktów. Zwycięzcy zostaną uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu są dostępne na stronie Kasy.

 

źródło: KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

fot.: pixabay

red. Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook