Dodana: 13 maj 2019 15:51

Zmodyfikowana: 13 maj 2019 15:51

Zakończenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych

Po czterech latach pracy zakończona została restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne (POLREGIO) obejmująca wszystkie kluczowe obszary działalności przewoźnika - od taboru, poprzez bezpieczeństwo, obsługę pasażerów, aż po zwiększenie efektywności. Zmiany prowadzone w latach 2015-2018 objęły każdy obszar działalności spółki, która pod marką POLREGIO jest największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce.

Ilustracja do artykułu Pociąg im. Władysława Raginisa-11.jpg

 Spółka Przewozy Regionalne przedstawiła podczas spotkania z mediami (8 maja br.)  w Warszawie sukces transformacji, której dokonano w latach 2014-2018. Podczas wydarzenia zaprezentowano najważniejsze kwestie dotyczące restrukturyzacji, a w charakterze prelegentów wystąpili m.in. Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Małgorzata Zielińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Pan Marcin Chludziński - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Pan Krzysztof Zgorzelski - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Spółki Przewozy Regionalne (POLREGIO) oraz Anna Lenarczyk - Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy Spółki Przewozy Regionalne (POLREGIO). 

- Nowoczesne koleje są filarem transportu regionalnego w tak dużym kraju jak Polska. Setki tysięcy Polaków każdego dnia korzystają z pociągów, by dotrzeć do pracy, szkoły i załatwić swoje codzienne sprawy. Zmiany w Przewozach Regionalnych to przykład bliskiej współpracy trzech stron: władz firmy, Agencji Rozwoju Przemysłu czyli większościowego właściciela oraz samorządów z całego kraju, odpowiedzialnych za skuteczny i bezpieczny transport regionalny. Cieszę się, że ten kluczowy etap w historii firmy zakończył się sukcesem, a POLREGIO stało się marką docenianą przez Polaków - mówiła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

- Kiedy obejmowaliśmy pakiet większościowy w Przewozach Regionalnych w 2015 r., wiedzieliśmy że jedyną szansą na odzyskanie rentowności będzie skuteczna realizacja wieloletniego, skomplikowanego planu restrukturyzacji - wyjaśniał Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. - Zakres zmian, jakie udało się przeprowadzić w spółce i jej  kluczowe miejsce na rynku przewozów to przykład na to, że warto podejmować takie wyzwania. Nasza wspólna praca: od pierwszej inwestycji w modernizację taboru przez kolejne etapy wsparcia przyniosła rezultaty. Po wielu trudnych latach Spółka wróciła na właściwe tory, generuje zyski i unowocześnia tabor, a to najlepszy dowód na udaną restrukturyzację.

Najbardziej widocznym na co dzień efektem transformacji Przewozów Regionalnych jest ciągle modernizowany tabor pod marką POLREGIO, łączący ponad 1800 stacji w kraju i przewożący ponad 81 milionów pasażerów rocznie. Powodzenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych opierało się na szeregu filarów. Kluczowe zmiany w poszczególnych obszarach to:

 

PASAŻER

 • Inwestycje w tabor: 5 spalinowych zespołów trakcyjnych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych i łącznie 42 zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne
 • 1780 nowoczesnych terminali dla konduktorów do obsługi podróżnych wraz z terminalami umożliwiającymi płatność kartą płatniczą w pociągach
 • Możliwość zakupu biletu przez nową stronę internetową, własny system sprzedaży biletów on-line oraz aplikację mobilną

 FINANSE

 • Oszczędności dzięki inwestycjom w tabor i jego utrzymanie
 • Nowe punkty tankowania pojazdów spalinowych w Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu
 • Centralna procedura zakupu radykalnie obniżyła koszty zakupu paliwa
 • Lepsza efektywność kosztowa dzięki wysokiej niezawodności i dostępności nowego oraz zmodernizowanego taboru
 • Spółka osiągnęła rentowność rok po wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych z wynikiem finansowym na poziomie 51 238,3 tys. zł w 2016 r.

 NOWOCZESNOŚĆ

 • Nowoczesne pojazdy wyposażone w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, gniazdka elektryczne, udogodnienia dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a nawet ładowarki indukcyjne
 • Przewozy Regionalne pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który wprowadził do użytku terminale konduktorskie o tak wysokiej klasie – oparte
  o system Android oraz zsynchronizowane z System Sprzedaży Biletów
 • Stworzono Centrum Przetwarzania Danych scalające dotychczasowe, rozproszone zasoby IT przez co podniesiono poziom bezpieczeństwa danych i niezawodność środowiska IT.

 TABOR I JEGO UTRZYMANIE

 • Poprawa komfortu podróżujących, ale również wdrożenie optymalnego modelu funkcjonowania całego systemu utrzymania pojazdów
 • Podniesiono efektywność i skuteczność przeprowadzanych kontroli taboru i ruchu poprzez zmiany organizacyjne
 • Wdrożono docelową siatkę głównych i pomocniczych Punktów Utrzymania Taboru

 ZAŁOGA

 • Opracowanie nowej instrukcji i nowego grafiku pracy drużyn konduktorskich
 • Dostosowanie składu drużyn do posiadanych zasobów taborowych
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz Spółki
 • Ukierunkowanie na wielozadaniowość pracowników
 • Zmiana struktury organizacyjnej i poprawa warunków pracy
 • Zwiększona efektywność i wydajność administracji odpowiadającej za zarządzanie taborem oraz prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi
 • Zwiększenie dostępności procesów szkoleniowych, w tym szkoleń na symulatorach pojazdu kolejowego

 WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
 • Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne dzięki nowoczesnemu taborowi kolejowemu
 • Szkolenia drużyn trakcyjnych w zakresie tzw. eco-drivingu w celu optymalizacji zużycia energii trakcyjnej
 • Ponad 9% oszczędności dzięki odejściu od rozliczania opartego na ryczałcie na rzecz rozliczenia energii trakcyjnej
 • Oszczędności energii dzięki rekuperacji energii oraz ograniczeniu jej zużycia podczas odstawienia pojazdu.

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta ponad 81 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

mat. Przewozy regionalne

facebook