Dodana: 29 kwiecień 2019 10:37

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2019 10:37

Nowa moneta kolekcjonerska NBP: Wielcy polscy ekonomiści – Roman Rybarski

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę kolekcjonerską z serii Wielcy Polscy Ekonomiści – Roman Rybarski o nominale 10 zł.

Nowa srebrna moneta NBP z wizerunkiem R. Rybarskiego

Na awersie monety został przedstawiony fragment sali sejmowej. Na rewersie znajduje się portret Romana Rybarskiego, a po jego lewej stronie cytat z dzieła pn.: Przyszłość gospodarcza Polski. „Naród nie jest abstrakcją, lecz żywą całością historyczną”. Powyżej znajdują się daty urodzin i śmierci Romana Rybarskiego.

Roman Rybarski (1887–1942) to jeden z najważniejszych polityków narodowej demokracji i zarazem czołowy polski ekonomista okresu międzywojnia. (...) Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną i uczestniczył w pracach Komitetu Obrony Stolicy. Aresztowany w 1941 roku przez Gestapo, został uwięziony na Pawiaku, a następnie w Auschwitz-Birkenau. W obozie stał się jednym z przywódców konspiracji, wszedł w skład tajnej Rady Wojskowej. Zmarł w wyniku wycieńczenia i choroby w marcu 1942 roku. (...) Rybarski był zwolennikiem umiarkowanego liberalizmu. Autor Psychologii społeczno gospodarczej bronił idei wolnego rynku jako koncepcji najbardziej zgodnej z naturą człowieka i najlepiej służącej pomnażaniu bogactwa. Zwalczał etatyzm, przeciwstawiając się procesom nadmiernej regulacji gospodarki. (...) Źródeł rozwoju państwa polskiego upatrywał w wytrwałym pomnażaniu majątku. Podkreślał, że kluczem do powstania silnej Polski jest ukształtowanie licznej klasy średniej z rodzimym kapitałem pozyskanym dzięki oszczędnościom. – pisze w folderze emisyjnym Grzegorz Jeż. 

Na awersie monety został przedstawiony fragment sali sejmowej. Na rewersie znajduje się portret Romana Rybarskiego, a po jego lewej stronie cytat z dzieła Przyszłość gospodarcza Polski: „Naród nie jest abstrakcją, lecz żywą całością historyczną”. Powyżej znajdują się daty urodzin i śmierci Romana Rybarskiego.

 Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 13 000 sztuk , jej cena wynosi 120 zł brutto. Monetę można kupić wOddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

 Wystawa „Wielcy polscy ekonomiści”

Z okazji 100. rocznicy przyjęcia nazwy złoty dla polskiej waluty Narodowy Bank Polski przygotował wystawę poświęconą Wielkim polskim ekonomistom. Wystawa będzie prezentowana przez Oddziały Okręgowe NBP. Przypominać będzie wybitnych polskich ekonomistów, których koncepcje i dorobek naukowy mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa.

Wystawę w Białymstoku można oglądać  do 15 maja w siedzibie:

Narodowego Banku Polskiego
Oddział Okręgowy w Białymstoku ul. Piękna 1

 Kolejna emisja zaplanowana jest na 7 maja 2019 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety: 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego złotą o nominale 200 zł oraz srebrną  o nominale 10 zł.

 mat.nbp

facebook