Dodana: 9 luty 2018 11:48

Zmodyfikowana: 9 luty 2018 11:48

Europarlament wzywa do analizy skutków zmiany czasu zimowego na letni

Europosłowie wzywają do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu dokonywanej dwa razy do roku i jeśli to konieczne, do zmiany przepisów, w rezolucji przyjętej w czwartek.

Ilustracja do artykułu the-eleventh-hour-3105106_960_720.jpg

Inicjatywa obywatelska pokazała, że pojawiają się obawy, dotyczące zmian czasu dokonywanymi dwa razy w roku, na rozpoczęcie oraz zakończenie trwania czasu letniego. Obecnie godzinę zmienia się w ostatni weekend marca i października. 

Liczne badania nie przyniosły jednoznacznych rezultatów, ale wskazują na negatywne skutki dla ludzkiego zdrowia, stwierdzili posłowie. 

Wzywają oni do Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnych badań nad dyrektywą w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego i jeśli to okaże się konieczne, do przygotowania propozycji jej zmiany. 

Rezolucję przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu. 

Obecna dyrektywa w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, która weszła w życie w 2001 r., przewiduje zharmonizowaną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego w całej UE w celu wsparcia skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

źródło: www.kurier.pap.pl 
http://kurier.pap.pl/depesza/180925/Europarlament-wzywa-do-analizy-skutkow-zmiany-czasu-zimowego-na-letni  

fot.pixabay

facebook