Dodana: 6 czerwiec 2018 10:21

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 10:21

UwB. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona planowaniu kształcenia i rozwoju nauczycieli

W czwartek (7 czerwca 2018 r.) o godz. 10.30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB (budynek C) rozpocznie się trzydniowa, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona planowaniu kształcenia i rozwoju nauczycieli ("Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future"). To prestiżowe spotkanie, w którym weźmie udział blisko 160 badaczy i przedstawicieli instytucji edukacyjnych z całego świata (m.in. Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Finlandii, Szwajcarii, Belgii, Portugalii, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Słowacji i oczywiście Polski).

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

Organizatorami konferencji są Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Association for Teacher Education in Europe (ATEE). 

Głównym celem konferencji jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad trendami, wyzwaniami i perspektywami w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w XXI wieku. Problematyka obejmuje sześć grup tematycznych:

1) Koncepcje zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w świetle wyzwań i perspektyw XXI wieku;
2) Jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego a jakość pracy zawodowej nauczycieli;
3) Łączenie badań, polityki i praktyki w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli;
4) Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) Kształcenie nauczycieli do/dla różnorodności.
6) Obowiązki i role "edukatorów" nauczycieli (nauczycieli akademickich, pracowników instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli).

Elementem towarzyszącym obradom będzie wystawa przygotowana przez studentów i doktorantów WPiP: w formie posterów i instalacji przestrzennych zaprezentowali oni swoje odczucia i wizje dotyczące kształcenia nauczycieli. Można ją oglądać na I piętrze budynku C.  

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białystok. 

Folder konferencyjny

Więcej informacji

facebook