Dodana: 7 czerwiec 2018 13:51

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2018 14:00

Od wieku na rzecz ochrony pracy – konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

„Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100 – lecie niepodległości Państwa Polskiego” – to hasło konferencji, która odbyła się 7 czerwca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Jerzy Leszczyński, wojewoda Bohdan Paszkowski i Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

Ilustracja do artykułu Attachment7.jpeg

Otwierając podlaska konferencję,  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa podkreślał rolę tworzących się u progu II Rzeczpospolitej organów inspekcji pracy w budowaniu państwowości polskiej.
- Dzieje organów inspekcji pracy na ziemiach polskich są nierozerwalnie związane z historia zmagań naszego narodu o wolność i godną pracę. Początek funkcjonowania instytucji wyznacza data 3 stycznia 1919 r. Tego dnia naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret powołujący do życia jedną z pierwszych swych  instytucji: zawodową inspekcję pracy – mówił Bogdan Drzastwa - Świadczy to o tym, że ówczesne władze przywiązywały ogromną wagę do ochrony człowieka w środowisku pracy.


Marszałek Jerzy Leszczyński poruszył kwestie współpracy inspekcji pracy z samorządem.
- Ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy w wielu obszarach. To współdziałanie jest ważne i z punktu widzenia pracowników, ale też wpływa na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy województwa  – mówił marszałek.

Dziękując przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy Jerzy Leszczyński dodał:
– Wasza działalność jest nieoceniona, zwłaszcza w obszarze zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, uświadamiania różnym grupom pracowniczym, m.in. rolnikom, zasadności przestrzegania zasad BHP, ale też rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy  pracodawcami i pracownikami. Stoicie na straży przestrzegania praw pracowniczych i za to w imieniu własnym i samorządu województwa serdecznie Wam dziękuję.


Do początków działalności inspekcji pracy nawiązał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
- Inspekcja pracy tworzona była zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i fakt powołania jej jako jednej z pierwszych instytucji rządowych świadczy, o przekonaniu ówczesnych władz, że  państwo polskie w obszarze pracy, relacji społeczno- gospodarczych musi być nowoczesne.

 

„Od wieku na rzecz ochrony pracy- Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego” to jedna z szesnastu zaplanowanych na ten rok regionalnych konferencji Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkania poświęcone są zbliżającym się obchodom 100-lecia powołania PIP i wpisują się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana  3 stycznia 1919 roku i była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce. Utworzona najpierw na terenach Kongresówki i terenach byłego województwa białostockiego pod koniec lat 20- tych działał już na obszarze całego kraju.

Misją PIP jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Dzisiejsze problemy na rynku pracy są inne od tych sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy zagrożenia dotyczyły przede wszystkim urazów przy pracy fizycznej.

 

 

ak
video:Bogdan Bednarek

 

facebook