Dodana: 14 lipiec 2017 16:38

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 16:38

Zmiany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął dziś, . piątek 14 lipca uchwałę o powołaniu prezesa i wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu zarzad wojewodztwa-01 (3).jpg

Zarząd – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radę Nadzorczą białostockiego funduszu  w dniu 11 lipca br. – podjął dziś stosowne uchwały, w myśl których stanowisko prezesa WFOŚiGW w Białymstoku pełnić będzie Maciej Borzyszkowski a wiceprezesa funduszu - Magdalena Tymińska. Uchwała zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia, a powołanie prezesów następuje z dniem 1 stycznia 2018 r. a jest to związane z koniecznością zakończenia roku obrotowego i zapewnienia ciągłości działań realizowanych w funduszu wobec wciąż zmieniających się zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rada Nadzorcza zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm) wraz z zarządem stanowią organy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Rady nadzorcze są obecnie powoływane przez Ministra Środowiska (poprzednio powoływał je Sejmik Województwa) i zgodnie z art. 400j ust 2 ww. ustawy składają one wniosek do zarządu województwa o powołanie zarządu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Mandat dotychczasowych członków zarządu funduszy wygasa z dniem powołania członków zarządu funduszu z mocy art. 3 ust.6 ustawy zmieniającej poprzednio przywołaną ustawę.

 Art

facebook