Dodana: 9 czerwiec 2021 15:23

Zmodyfikowana: 9 czerwiec 2021 15:29

Warsztaty Tkackie w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie zaprasza do uczestnictwa w dwudniowych warsztatach tkackich. Prowadzone będą przez janowskie twórczynie ludowe w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego.

Kobieta wykonuje tkaninę dwuosnowową

Podczas warsztatów uczestnicy poznają wszystkie etapy procesu powstawania tkaniny dwuosnowowej, począwszy od przędzenia, snucia, przygotowania krosna, aż po tkanie. Samodzielnie, ale pod opieką mistrza wykonają tkaniny dwuosnowowe, a także zapoznają się z historią janowskiego ośrodka tkackiego.

Warsztaty skierowane są do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa dwuosnowowego, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów, a szczególnie do osób z gminy Janów, gdzie tradycja tkacka trwa nieprzerwanie od XIX wieku.

Siedem dwudniowych warsztatów przewidziano na lipiec i sierpień tego roku. Każdego dnia przez sześć godzin uczestnicy będą poznawać tajniki tkactwa dwuosnowowego.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały i instruktaż. Chętni mogą zapisać się telefonicznie: 857216043, a także mailowo: goksit.janow@gmail.com.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.

 

źródło i fot.: Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie
oprac.: Paulina Tołcz
red.: Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook