Dodana: 27 sierpień 2019 09:30

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2019 09:30

Trwa rekrutacja do żłobka utworzonego w ramach projektu pn. „Zachowanie równowagi praca-życie możliwe także w gminie Supraśl

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie SQUAD i Żłobek Językowy Marchewka. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym, biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańców gminy Supraśl, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Placówka powstanie w Białymstoku przy ul. Łąkowej 1 i rozpocznie działalność od września 2019 r. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Żłobku Językowym Marchewka lub pod nr telefonu: 661 443 015. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Stowarzyszenie SQUAD
oprac.ak

facebook