Dodana: 17 lipiec 2020 09:10

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 09:25

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

MEN ogłosił nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej piątej kadencji. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Zgłoszenia należy wysyłać najpóźniej do 11 września.

Ilustracja do artykułu rada dzieci.jpg

Kto może być członkiem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej ?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

W jaki sposób można się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego). 

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce. 

 Do kiedy trzeba wysłać swoje zgłoszenie?

 Na zgłoszenia czekamy do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

O Radzie

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się ona z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w załączeniu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN (tel. 22 34-74-140).

 

źródło/fot.: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Red. Cezary Rutkowski

facebook