Dodana: 15 styczeń 2018 12:01

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2018 12:01

Od lutego Oddział Celny w Siemianówce czynny cała dobę

Od 1 lutego br. Oddział Celny w Siemianówce (woj. podlaskie) obsługujący międzynarodowy, kolejowy ruch towarowy będzie funkcjonował całodobowo.

Ilustracja do artykułu 0x0 (3).jpg

Zmiana godzin urzędowania oddziału (dotychczas funkcjonował w godzinach 7:00-19:00) wynika m.in. ze wzrostu kolejowego ruchu towarowego przez polsko-białoruskie przejście graniczne Siemianówka-Swisłocz oraz wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zgłaszających w Siemianówce towary do procedur celnych.

 

Oddział Celny w Siemianówce (kod PL311050) jest jednostką organizacyjną Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku obsługującą międzynarodowy, kolejowy ruch graniczny. Stosowane w oddziale procedury celne to dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie, tranzyt, składowanie celne uszlachetnianie czynne i bierne, odprawa czasowa oraz wywóz.

Oddział Celny w Siemianówce jest również upoważniony do:

 

obejmowania procedurą wywozu towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową - objęcie procedurą celną tylko w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku,

obejmowania procedurą towarów o znaczeniu strategicznym (eksport, import, tranzyt),

kontroli procedury tranzytu unijnego ropy naftowej w transporcie przesyłowym na trasach: Adamowo-Port Północny i Adamowo-Schwedt (Niemcy).

Na terenie przejścia granicznego w Siemianówce funkcjonuje punkt kontroli fitosanitarnej (dot. towarów i produktów pochodzenia roślinnego) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00.

 

W obrębie przejścia granicznego w istnieje również możliwość przeładunku towarów min. z samochodów ciężarowych do wagonów „normalnotorowych" i wagonów „szerokotorowych" oraz otwierania procedury tranzytu z wykorzystaniem karnetu TIR.

 

źródło: www.podlaskie.kas.gov.pl 

facebook