Komunikaty

 • Dziecko w sieci. Apel Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka

  Miniaturka artykułu
  2017-03-22 13:53:50

  W związku z niepokojącymi informacjami o nasilających się w Internecie zagrożeniach dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, , Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka w ostatnich dniach skierowali apel do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i opiekunów o szczególną czujność i zwrócenie uwagi na podopiecznych.

 • Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - 25 marca

  Miniaturka artykułu
  2017-03-21 09:38:59

  W sobotę 25 marca zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego będzie możliwość zwiedzenia zakładu i poznania zasad jego funkcjonowania włącznie z obejrzeniem hali przyjęć odpadów, sterowni z której kontrolowane są wszystkie parametry pracy zakładu oraz kotła w którym spalane są odpady.

 • Pomoc żywnościowa w Choroszczy – wraca po przerwie

  Miniaturka artykułu
  2017-03-15 11:27:08

  Po lutowej przerwie, w marcu gmina Choroszcz wznowiła wydawanie żywności potrzebującym. Realizacja programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2016 obecnie odbywa się w dn. 14-15 marca. Miejsce: OSP w Choroszczy, godz. 10.00-15.30.

 • Sprawozdania o odpadach – termin mija 15 marca

  Miniaturka artykułu
  2017-03-15 11:23:27

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przypomina, iż 15 marca 2017 roku upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów za 2016 rok.

 • Kondolencje Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego z powodu śmierci teściowej

  Miniaturka artykułu
  2017-03-14 14:48:24

  Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci teściowej składają członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wszyscy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 • Wszystkim Sołtysom i radnym Rad Sołeckich Województwa Podlaskiego!

  Miniaturka artykułu
  2017-03-10 20:05:12

  Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej funkcji na rzecz społeczności lokalnej z okazji Dnia Sołtysa składa Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

 • Marcowe dyżury podatkowe

  Miniaturka artykułu
  2017-03-09 13:50:49

  Jeżeli chcesz złożyć swój PIT za ubiegły rok lub uzyskać informacje odnośnie ulg podatkowych, możesz przyjść na jeden z dyżurów organizowanych przez pracowników podlaskiej skarbówki

 • Finansoaktywni uczciwie płacą podatki. Nowa misja dla uczniów

  Miniaturka artykułu
  2017-03-07 14:38:39

  Startuje trzecia edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Misja: Uczciwie płacę podatki ma uświadomić młodzieży, jak wielki wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je płacić. Uczestnicy programu poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy.

 • Kolejna edycja międzynarodowego forum biznesowego „Brześć – 2017”

  Miniaturka artykułu
  2017-03-05 10:49:54

  Poszukiwanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie środków inwestycyjnych, nawiązywanie relacji biznesowych – to główny cel II Międzynarodowego Forum kontaktów biznesowych „Brześć -2017”. Organizatorem konferencji dla firm i przedsiębiorców jest Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy. Forum odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia br. w Brześciu na Białorusi.

 • Ubezpiecz się "wstecznie" - dzień Otwarty w POW NFZ 04.03.2017

  Miniaturka artykułu
  2017-03-04 09:10:33

  4 marca zapraszamy na Dzień Otwarty do białostockiej siedziby NFZ. Dzień Otwarty poświęcony będzie „wstecznemu” zgłoszeniu do ubezpieczenia. Od stycznia obowiązuje bowiem znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na mocy nowych przepisów osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była (np. z powodu braku zgłoszenia do ubezpieczenia) nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

facebook