Dodana: 8 luty 2019 14:44

Zmodyfikowana: 8 luty 2019 14:44

Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają gminy do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II".

Ilustracja do artykułu map-455769_960_720.jpg

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
- bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
- usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji elementu procesu planowania,
- wsparcie doradcze dotyczące procesu konsultacji społecznych, zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz w zakresie stosowania technik i narzędzi GIS,
- wsparcie szkoleniowe (cykl szkoleń dla pracowników gmin dotyczący partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych i korzystania z wybranych technik konsultacyjnych, w tym: „Praktyczne - aspekty prowadzenia konsultacji społecznych w gminie”, „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego”, „Zastosowania GIS w procesach planistycznych i konsultacjach dokumentów planistycznych”, „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”),
- dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
- opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej.

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić zgłoszenie udziału i złożyć osobiście lub prze­słać na adres biura projektu (Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok).

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z prowadzoną rekrutacją planowane są spotkania informacyjne w Białymstoku (26.02.2019 r.), Łomży (20.02.2019 r.) i Suwałkach.

Szczegóły TUTAJ.

facebook