Dodana: 22 maj 2020 15:14

Zmodyfikowana: 22 maj 2020 15:22

Komunikat KRUS dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rozliczenia rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ilustracja do artykułu traktor.jpg

Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, musi złożyć w terminie do dnia 31 maja w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2019 rok wynosi 3.454 zł.

Jednak termin 31 maja w bieżącym roku przypada w niedzielę. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, termin złożenia dokumentu mija następnego dnia. W związku z tym w bieżącym roku termin na złożenie oświadczenia albo zaświadczenia upływa 1 czerwca 2020 r.

Przekroczenie obowiązującej w 2019 roku kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. spowoduje, że rolnik lub domownik nie zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Źródło: KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski

fot. Mateusz Duchnowski

facebook