Dodana: 17 lipiec 2019 15:25

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2019 16:02

Informacja ws. przemarszu prorodzinnego w Białymstoku

W dniu 17 lipca 2019 r., przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, poświęconym organizacji zgromadzenia polegającego na przemarszu w dniu 20 lipca br. Pan Robert Jabłoński, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka podtrzymał wolę organizacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego zgromadzenia wyrażającego poparcie dla idei rodziny w rozumieniu art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zgromadzenia polegającego na przemarszu ma również zapewnić mieszkańcom Białegostoku sprawne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne dotarcie na Piknik Rodzinny odbywający się w tym samym dniu na dziedzińcu Pałacu Branickich.

Kobieta i mężczyzna idąc trzymają dziecko za rączki.

Przedstawione podczas dzisiejszego spotkania stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku, piętrzące problemy związane z organizacją ww. zgromadzenia, marszałek Artur Kosicki odbiera jako przejaw niewłaściwej interpretacji przepisów prawa i niechęci wobec inicjatywy organizacji przemarszu, na czym korzystają organizatorzy marszu LGBT.

Jednocześnie marszałek województwa zwrócił się do prezydenta o wyjaśnienie na czym oparł on zawarte w przesłanym dziś po południu piśmie stwierdzenie, iż obiektywnie nie jest możliwe bezpieczne i zgodne z prawem zrealizowanie w tym terminie i lokalizacji zgłoszonego przez marszałka zgromadzenia, a także które z ok. 44 zgromadzeń stwarza zagrożenie bezpieczeństwa uczestników przemarszu ulicami Lipową i Rynek Kościuszki.

Do pisma dołączona została również opinia prawna przedstawiająca podstawy prawne zgromadzenia organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Po otrzymaniu odpowiedzi marszałek podejmie odpowiednie kroki prawne.

Izabela Smaczna – Jórczykowska
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego

facebook