Dodana: 12 wrzesień 2018 07:56

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2018 07:56

"Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" - konferencja w Białowieży

Dwa dni, 9 sesji, 50 referatów, 150 uczestników - piąta jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" rozpoczyna się w najbliższy czwartek, 13 września w Białowieży.

Ilustracja do artykułu wołkow żubry.jpg

To wspólne przedsięwzięcie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytutu Kronenberga - Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Ta cykliczna konferencja ma na celu wzmocnienie współpracy uczelni, Lasów Państwowych, instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków, instytucji eksperckich, przedsiębiorstw i samorządów.

W tym konferencja odbywa się pod hasłem "2018 - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości". Podczas dwudniowego (13-14 września) spotkania swój jubileusz  10-lecia świętować będzie także RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH) dlatego podczas tegorocznej konferencji prezentowane będą najlepsze wzorce współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego.  Uczestnicy dyskutować będą o rekomendacjach płynących z  "Karty ICOMOS Ochrony Szlaków Kulturowych" i "Deklaracji w Sprawie Zachowania GENIUS LOCI (ducha miejsca)", które to dokumenty zostały przyjęte dziesięć lat temu podczas XVI Zgromadzenia Generalnego ICOMOS w Quebec.

Umiejscowienie tego przedsięwzięcia w Białowieskim Parku Narodowy i na terenie Puszczy Białowieskiej, która znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy ważny element  dyskusji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz uwarunkowaniach rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. M.in. o restytucji żubra w Polsce
mówić będzie prof. Wanda Olech - Piasecka - przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna jako przykład wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju obszarów wiejskich przedstawi Mirosław Lech (wójt gminy Korycin). Rozwoju turystyki ekologicznej na obszarach Puszczy Nalibockiej dotyczyć będzie wystąpienie prof. Aleha Bahura z Białoruskiego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku. O wzorcach turystyki w Chorwacji opowie Wojciech Strzałkowski - Konsul Honorowy Republiki Chorwacji.

Jedna z sesji czwartkowych poświęcona będzie finansowaniu rozwoju potencjału turystycznego. M.in. omawiane będą prawne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju polskich uzdrowisk na przykładzie Augustowa i Supraśla  oraz projekty wsparcia  regionu Puszczy Białowieskiej.

W piątek jednym z tematów będą innowacje i przedsiębiorczość w turystyce przyrodniczej. Tu mowa będzie m.in. o aktywnym udostępnianiu lasu oraz o innowacjach  w hotelarstwie i gastronomii województwa podlaskiego. 

W konferencji potwierdzili swój udział m.in: Ewa Pawlak-Lewandowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr hab. Bogusław Kopka - Departament Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej, Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Organizatorzy liczą, że białowieskie spotkanie  zgromadzi ponad 150 naukowców, leśników, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, przedsiębiorców z branży turystycznej, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i organizacji pozarządowych. W zaplanowanych debatach uczestniczyć będą także samorządowcy, architekci i eksperci od zarządzania środowiskiem.

Podczas konferencji zostanie także wręczona Nagroda Kronenberga 2018 "Omne Trinum Perfectum", której inicjatorem jest Instytut Kronenberga. Nagrodę Kronenberga otrzymuje przedsięwzięcie, firma lub organizacja, która tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.


Więcej informacji na stronie: tnopc.pb.edu.pl .

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN.

Konferencji patronują:
Rektor Politechniki Białostockiej
Polski Komitet ds. UNESCO
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Marszałek Województwa Podlaskiego


V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"
Białowieża, 13-14 września 2018 
Sala konferencyjna Białowieskiego Parku Narodowego (Park Pałacowy 11) 
Początek godz. 09:00


13 września 2018 (czwartek)

Sesja I. Inauguracyjna. Rola współpracy nauki z praktyką w ochronie obszarów przyrodniczo cennych.
Sesja II. Sapientia atque Consilium. Mądrością i Radą. Sesja biograficzna.
Sesja Specjalna. Uroczyste otwarcie wystaw konferencyjnych.
Sesja III. Ochrona przyrody w 100-lecie Niepodległości Polski
Sesja Specjalna.  Jubileusz 10-lecia RDOŚ w Białymstoku
Sesja IV. Wzorce współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego
Sesja V. Projektowanie i finansowanie rozwoju potencjału turystycznego
Forum Idei Miast Turystycznych - panel dyskusyjny
Gala Finałowa Nagrody Kronenberga "OMNE TRINUM PERFECTUM" Biznes - Środowisko - Dziedzictwo 2018

14 września 2018 (piątek)
Sesja VI. Dorobek polskich leśników w ochronie przyrody
Sesja VII. Unikatowe wartości dziedzictwa kulturowego.
Sesja VIII.  Innowacje i przedsiębiorczość w turystyce przyrodniczej
Sesja IX. Zarządzanie i informacja w turystyce
 
 
Pełen program konferencji

facebook