Dodana: 3 styczeń 2018 10:01

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 10:05

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe

Informujemy, iż do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Ilustracja do artykułu nagrody stypendia sportowe-36.jpg

Nagrody przyznane są w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Sportowiec;
 • Najlepszy Młody Sportowiec;
 • Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;
 • Najlepszy Trener;
 • Za całokształt działalności w zakresie sportu.

 

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna:

 • za osiągnięte wyniki sportowe w:
  1. międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich;
  2. międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach osób niepełnosprawnych;
  3. współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu.
 • za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
 • w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.

 

 

Wniosek (do pobrania)

Oświadczenia do przetwarzania danych (do pobrania)

 

Regulamin określający warunki oraz tryb przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (do pobrania)

 

 

 

 

 

 

facebook