Dodana: 16 kwiecień 2020 10:32

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2020 10:32

Wody Polskie pomagają

Przesunięcie terminu płatności za dzierżawy gruntów pokrytych wodami, a także możliwość rozłożenia płatności na raty lub ich umorzenie – taką pomoc oferuje przedsiębiorcom Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP).

Ilustracja do artykułu untitled-09.jpg

- Wiemy jak dotkliwe straty ponosi branża turystyczna. Dlatego firmy mogą zgłaszać wnioski do odpowiednich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Po tym terminie będzie możliwość rozłożenia ich na raty lub umorzenie – informuje w przesłanym komunikacie Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Zaproponowana pomoc dotyczy w szczególności branż, które prowadzą szeroko rozumiane usługi turystyczne – czyli hotele, pensjonaty, żeglugę turystyczną. Chodzi także o usługi gastronomiczne oraz usługi związane z transportem wodnym.

 

Zainteresowany podmiot może złożyć do właściwego miejscowo dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalnego zarządu gospodarki wodnej wniosek wraz z uzasadnieniem, które zawiera:

 

a) numer i datę umowy użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości;

 

b) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionej w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późniejszymi zmianami),

 

c) wykaz nieruchomości niezbędnych dla prowadzonej działalności gospodarczej,

 

d) oświadczenie woli o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepobieraniu opłat w związku z korzystaniem tej nieruchomości,

 

e) proponowany termin przesunięcia płatności, nie więcej niż 90 dni od terminu pierwotnego.

 

Zawarty zostanie następnie aneks do obowiązującej umowy przesuwający termin płatności. Po tym terminie pomioty gospodarcze mogą rozważać złożenie wniosku o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności.

 

Treść zarządzeń wprowadzających powyższe rozwiązania można znaleźć na stronie PGWWP – link do strony.

 

Źródło: rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oprac. Małgorzata Sawicka

 

facebook