Dodana: 15 czerwiec 2015 12:40

Zmodyfikowana: 15 marzec 2016 09:32

Powiat Zambrowski, Łomżyński i miasto Łomża

POWIAT ZAMBROWSKI, ŁOMŻYŃSKI I MIASTO ŁOMŻA

Odcinek trasy rowerowej do Łomży, tzw. odnoga łomżyńska o łącznej długości ok. 47 km, poprowadzona została od miejscowości Nowe Chlebiotki do miasta Łomża drogami zlokalizowanymi na terenie gmin Rutki i Łomża.

Trasa wytyczona została w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Rowerzyści będą mogli 8,8 km trasy pokonać po wybudowanych w ramach projektu ścieżkach rowerowych.

Trasa przebiega przez teren następujących gmin i miast: Rutki, Łomża, Miasto Łomża.

Na trasie rowerzyści mają do swojej dyspozycji 5 MOR:

  • MOR Grądy Woniecko – gmina Rutki
  • MOR Lutostań – gmina Łomża
  • MOR Pniewo – gmina Łomża
  • MOR Siemień Nadrzeczny – gmina Łomża
  • MOR Łomża– miasto Łomża

Przebieg trasy można zobaczyć na interaktywnej mapie szlaku, dostępnej na stronie

http://greenvelo.pl/portal/

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook