Dodana: 15 czerwiec 2015 12:21

Zmodyfikowana: 15 marzec 2016 09:30

Powiat Siemiatycki

POWIAT SIEMIATYCKI

Trasa rowerowa na terenie powiatu siemiatyckiego, o łącznej długości ok. 58,5 km, poprowadzona została od granicy powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego na drodze powiatowej 1774B do miejscowości Niemirów nad Bugiem na granicy z województwem lubelskim.

Trasa wytyczona została w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Rowerzyści będą mogli 0,295 km trasy pokonać po wybudowanej w ramach projektu ścieżce rowerowej.

Trasa przebiega przez teren następujących gmin: Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik.

Rzekę Bug rowerzyści będą pokonywali promem, który funkcjonuje od maja do listopada. Do dyspozycji będą mieli dwie przeprawy promowe, tj.

 • przeprawa Niemirów – Gnojno (po stronie województwa lubelskiego)
 • przeprawa Mielnik – Zabuże (po stronie województwa mazowieckiego) w sytuacji gdy prom w Niemirowie będzie nieczynny.

Korzystający z przeprawy w Mielniku, chcąc kontynuować podróż trasą rowerowa po stronie województwa lubelskiego, do Gnojna dojadą z Zabuża drogami powiatowymi przez Klepacze – Serpelice – Borsuki (województwo mazowieckie).

Na trasie rowerzyści mają do swojej dyspozycji 9 MOR:

 • MOR Rogacze – gmina Milejczyce
 • MOR Nurzec – gmina Nurzec Stacja
 • MOR Nurzec Stacja – gmina Nurzec Stacja
 • MOR Rezerwat Przyrody Sokóle – gmina Nurzec Stacja
 • MOR Grabarka – Klasztor – gmina Nurzec Stacja
 • MOR Moszczona Królewska – gmina Mielnik
 • MOR Mielnik – gmina Mielnik
 • MOR Sutno – gmina Mielnik
 • MOR Niemirów – gmina Mielnik

Przebieg trasy można zobaczyć na interaktywnej mapie szlaku, dostępnej na stronie

http://greenvelo.pl/portal/

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook