Dodana: 15 czerwiec 2015 12:20

Zmodyfikowana: 15 marzec 2016 09:27

Powiat Hajnowski

POWIAT HAJNOWSKI

Trasa rowerowa na terenie powiatu hajnowskiego, o łącznej długości ok. 110,9 km, której częścią jest odnoga do Białowieży oraz rezerwatu Żubrów, poprowadzona została od granicy powiatu białostockiego i hajnowskiego na drodze powiatowej 1635B do granicy powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego na drodze powiatowej 1774B

Trasa wytyczona została w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i leśnych. Rowerzyści będą mogli 14,2 km trasy pokonać po istniejących lub wybudowanych w ramach projektu ścieżkach rowerowych.

Trasa przebiegać przez teren następujących gmin i miast: Narewka, Białowieża, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha i miasto Hajnówka.

Na trasie rowerzyści mają do swojej dyspozycji 12 MOR:

 • MOR Eliaszuki – gmina Narewka
 • MOR Stary Dwór – gmina Narewka
 • MOR Siemianówka – gmina Narewka
 • MOR Guszczewina – gmina Narewka
 • MOR Stara Białowieża – gmina Białowieża
 • MOR Rezerwat Żubrów – gmina Białowieża
 • MOR Białowieża – gmina Białowieża
 • MOR Hajnówka – gmina Hajnówka
 • MOR Dubicze Cerkiewne – gmina Dubicze Cerkiewne
 • MOR Kleszczele – gmina Kleszczele
 • MOR Repczyce – gmina Kleszczele
 • MOR Czeremcha – gmina Czeremcha

Przebieg trasy można zobaczyć na interaktywnej mapie szlaku, dostępnej na stronie

http://greenvelo.pl/portal/

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook