Dodana: 12 styczeń 2017 08:21

Zmodyfikowana: 1 październik 2020 14:40

Miejsca Przyjazne Rowerzystom - nabór

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Ilustracja do artykułu 6. Wzór plakietki MPR.jpg

Zapraszamy:

  1. Obiekty noclegowe
  2. Atrakcje turystyczne
  3. Obiekty gastronomiczne
  4. Informacje turystyczne
  5. Pozostałe obiekty usługowe

zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego, położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy), do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. 

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Nabór jest ciągły.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo". Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

 

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail mpr@wrotapodlasia.pl.

Następnie należy go podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Załączniki:

  1. Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wraz z załącznikami.
  2. Formularz zgłoszenia wraz z instrukcją.

 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook