Dodana: 24 lipiec 2020 10:20

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2020 10:20

Zawody dzieci i młodzieży w narotrolkach - rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem otwartego konkursu ofert

Podlaska Federacja Sportu zorganizuje wojewódzkie zawody sportowe dla młodzieży i dzieci w nartorolkach. Przedsięwzięcie obejmuje też przygotowanie zawodników do udziału w turnieju.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowy, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w nartorolkach w 2020 roku” przez Podlaską Federację Sportu.

Uchwała w załączeniu

 

Pliki do pobrania

facebook