Dodana: 11 luty 2021 15:01

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 15:01

Zawody strzeleckie o puchar marszałka - I Round Hybrid Cup Polish Open Kaliber 2021

Klub Sportowy Kaliber Białystok złożył w środę (10.02) ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego - I Round Hybrid Cup Polish Open Kaliber 2021”.

Mężczyzna celujący do tarczy z karabinu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od 12 do 18 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook