Dodana: 11 kwiecień 2019 13:46

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2019 13:46

„X Międzynarodowy „Kresowy” Festiwal Szachowy Sokółka 2019” - oferta z pominięciem konkursu ofert

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” złożył w dniu 8 kwietnia 2019 r. ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez pn. „X Międzynarodowy „Kresowy” Festiwal Szachowy Sokółka 2019”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia 18 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku

Pliki do pobrania

facebook