Dodana: 10 czerwiec 2019 19:16

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2019 19:16

„Turniej Finałowy Rozgrywek Kadr Wojewódzkich U-13 o Puchar im. K. Górskiego”

Dnia 3 czerwca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Związek Piłki Nożnej pn. „Turniej Finałowy Rozgrywek Kadr Wojewódzkich U-13 o Puchar im. K. Górskiego”.

Piłka nożna na boisku

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 5 czerwca 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook