Dodana: 18 styczeń 2021 16:02

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2021 16:02

TOP 16 Juniorów i Juniorek w Tenisie Stołowym - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 18 stycznia 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zainicjowanego przez UKS „Dojlidy” Białystok pn. „TOP 16 Juniorów i Juniorek w Tenisie Stołowym”.

Rozgrywki tennisa stołowego na hali widowiskowej

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook