Dodana: 12 sierpień 2016 10:02

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2016 10:02

Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 10 sierpnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach pn. „VI Międzynarodowy Turniej Oldbojów”.

Ilustracja do artykułu run-750466_640.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 18 sierpnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

facebook