Dodana: 23 maj 2019 15:38

Zmodyfikowana: 27 maj 2019 14:46

„Puchar Europy (Grand Prix) w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem”Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 21 maja 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Idea pn. „Puchar Europy (Grand Prix) w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem”.

Grafika. Człowiek na nartach wodnych.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączeniu 


fot.pixabay

Pliki do pobrania

facebook