Dodana: 17 czerwiec 2015 15:13

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2015 15:20

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - realizacja ogólnopolskiego projektu pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”

realizowanego od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ofertę (druk do pobrania)  realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok w godzinach pracy Urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Treść ogłoszenia: (do pobrania)

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Pliki do pobrania

facebook