Dodana: 16 luty 2021 12:44

Zmodyfikowana: 17 luty 2021 11:49

"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Instytut Białowieski złożyła we wtorek (09.02) ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Instytut Białowieski pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".

Słoneczny las.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Instytut Białowieski.

Pełna nazwa zadania brzmi: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia 23 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

oprac.: Marcin Nawrocki

fot.: Mateusz Duchnowski / UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook