Ogłoszenia sport

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2015-07-16 15:24:09

  Dnia 16 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe „HELIOS” pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2015-07-13 13:20:30

  Dnia 10 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” pn. „VI Podlaskie Regaty Żeglarskie im. Św. Jana Pawła II”

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Miniaturka artykułu
  2015-06-17 15:13:00

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2015-06-12 09:03:52

  Dnia 8 czerwca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pn. „Patrolowanie akwenów Województwa Podlaskiego i działalność Bazy Alarmowej w Starym Folwarku”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2014-11-20 10:19:54

  Dnia 19 listopada 2014 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez YACHT CLUB „ARCUS” w Łomży   pn. „Propagowanie sportu wśród młodzieży akademickiej, wiejskiej i osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie szkolenia bojerowego”

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2014-04-18 08:27:59

  W dniu 17 kwietnia 2014 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Narew” w Łapach pn. „Międzynarodowy Turniej Judo Olimpiadka Kubusia Puchatka”

 • Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności

  2010-02-10 12:10:19

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

  _________________

facebook