Dodana: 7 czerwiec 2019 08:43

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2019 08:43

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert. Warsztaty szachowe

Dnia 3 czerwca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Jaćwieź pn. „Warsztaty szachowe – przygotowanie do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych”.

Ilustracja do artykułu szachy.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 8 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook